خدمات نمایه‌سازی

شعار یکتاوب، "حرفه‌ای‌سازی سیستم اجرایی و ارتقای سیستم علمی نشریات" براساس استانداردهای روز اخلاق نشر حرفه‌ای است که پیامد تحقق این دو مهم، همانا ورود به نمایه‌های معتبر است. شرکت یکتاوب خدمات نمایه‌سازی در نمایه‌های معتبر بین‌المللی را با کمترین قیمت به نشریات فارسی‌زبان و انگلیسی‌زبان در هر حوزه موضوعی ارایه می‌نماید.

نمایه‌های غیرکیفی

هزینه ورود به نمایه‌های غیرکیفی همچون EBSCO، Index Copernicus، Google Scholar، Chemical Abstract، CABI، CINAHL، EMRO، DOAJ و ... بین 10 تا 20میلیون ریال برای هر نمایه است که بعد از بررسی هر نشریه امکان آن به اطلاع مسئولان نشریه خواهد رسید. نیمی از این هزینه در ابتدا و نیمی دیگر در انتهای کار و در صورت ورود نشریه به نمایه مذکور دریافت می‌شود.

ارایه فرمت چکیده گسترده انگلیسی برای نشریات فارسی

با توجه به آنکه در چند سال گذشته و به دلیل تخلفات گسترده در زمینه رعایت اخلاق نشر، نمایه‌سازی نشریات فارسی در نمایه‌های بین‌المللی با مشکلات فراوانی روبرو شده، لازم است که این نشریات برای دیده‌شدن هر چه بیشتر و دریافت ارجاع، قسمت بیشتری از محتوای خود را به زبان انگلیسی در اختیار محققان غیرفارسی‌زبان قرار دهند تا از شانس ورود به نمایه‌های معتبر بهره‌مند گردند. برای این منظور مقالات منتشرشده در نشریات باید از نظر چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌ها و منابع به فرمت استاندارد درآیند و چکیده گسترده انگلیسی برای آنها تهیه و منتشر شود. هزینه این خدمت برای هر مقاله 2.250.000 ریال است که انتخاب متن متناسب از مقاله فارسی، ترجمه این متن، کنترل منابع و ایجاد لینک و همچنین کنترل کلیدواژه‌ها و ایجاد لینک به MeSH را شامل می‌شود.

نمونه شماره نشریه دارای چکیده گسترده انگلیسی را از اینجا ببینید.

نمایه‌های کیفی

ورود به نمایه‌های کیفی همچون Scopus، ISI و PubMed شرایط ویژه‌ای دارد که با بررسی وضعیت نشریه تعیین می‌شود. مواردی که برای نمایه‌سازی در هر نمایه ضروری است به شرح زیر است. وضعیت کیفی نشریه تعیین می‌کند که خدمات زیر باید برای چند شماره نشریه اعمال شوند تا نشریه به کیفیت لازم برای درخواست ورود به نمایه برسد.

نمایه‌سازی نشریه فارسی در Scopus و ISI

الف) کارگاه آموزشی نمایه‌سازی (30.000.000 ریال)

ب) کارگاه آموزشی اخلاق نگارش و نشر (20.000.000 ریال)

پ) کارگاه آموزشی ویراستاری مقاله (20.000.000 ریال)

ت) کارگاه آموزشی داوری تخصصی و متدولوژیک (15.000.000 ریال)

ح) پیاده‌سازی "استاندارد اجرایی نشریات آکادمیک ایران" در نشریه شامل نظارت دایم بر روند اجرایی نشریه و خروجی مقالات هر شماره (سال اول 55.000.000ریال؛ سال‌های بعد: هر سال 10.000.000ریال)

خ) واردکردن نشریه به کمیته اخلاق نشر (COPE) (30.000.000ریال)

د) تهیه چکیده گسترده انگلیسی (انتخاب بخش‌های لازم برای ترجمه از تمام‌متن فارسی، ترجمه بخش‌های منتخب، واردکردن اطلاعات مقاله و نویسندگان به صفحه مربوطه، کنترل کلیدواژه‌ها و درج لینک به MeSH، کنترل منابع و درج لینک به آدرس منبع) برای هر مقاله (هر مقاله 2.250.000ریال)

ر) نظارت بر کیفیت ویرایش و صفحه‌آرایی مقالات نشریه فارسی و ارایه بازخورد به ویراستاران (هر شماره 10.000.000ریال)

به جای سه بند "پ"، "ت" و "ر" نشریات می‌توانند دو بند زیر را درخواست نمایند:

- ویرایش، آماده‌سازی و صفحه‌بندی هر مقاله (شامل 1- اصلاح عنوان، فرمت نام نویسندگان و وابستگی‌ها؛ 2- ویرایش و اصلاح ادبی چکیده فارسی و انگلیسی؛ 3- ویرایش و اصلاح ادبی متن مقاله؛ 4- ویرایش و اصلاح جداول و نمودارها براساس فرمت نشریه؛ 5- اصلاح و بازنویسی منابع؛ 6- انطباق کلی مقاله با منطق نگارش مقالات پژوهشی؛ 7- صفحه‌بندی) براساس فرمت موسسه (هر مقاله 3.500.000ریال)

- یک داوری ساختاری و متدولوژیک برای هر مقاله توسط موسسه (هر داوری 550.000ریال)

نمایه‌سازی نشریه انگلیسی در Scopus و ISI

الف) کارگاه آموزشی نمایه‌سازی (30.000.000 ریال)

ب) کارگاه آموزشی اخلاق نگارش و نشر (20.000.000 ریال)

پ) کارگاه آموزشی ویراستاری مقاله (20.000.000 ریال)

ت) کارگاه آموزشی داوری تخصصی و متدولوژیک (15.000.000 ریال)

ح) پیاده‌سازی "استاندارد اجرایی نشریات آکادمیک ایران" در نشریه شامل نظارت دایم بر روند اجرایی نشریه و خروجی مقالات هر شماره (سال اول 55.000.000ریال؛ سال‌های بعد: هر سال 10.000.000ریال)

خ) واردکردن نشریه به کمیته اخلاق نشر (COPE) (30.000.000ریال)

ز) نظارت بر کیفیت ویرایش و صفحه‌آرایی مقالات نشریه انگلیسی و ارایه بازخورد به ویراستاران (هر شماره 12.500.000ریال)

به جای سه بند "پ"، "ت" و "ز" نشریات می‌توانند دو بند زیر را درخواست نمایند:

- ویرایش، آماده‌سازی و صفحه‌بندی هر مقاله (شامل 1- اصلاح عنوان، فرمت نام نویسندگان و وابستگی‌ها؛ 2- ویرایش و اصلاح ادبی چکیده انگلیسی؛ 3- ویرایش و اصلاح ادبی متن مقاله؛ 4- ویرایش و اصلاح جداول و نمودارها براساس فرمت نشریه؛ 5- اصلاح و بازنویسی منابع؛ 6- انطباق کلی مقاله با منطق نگارش مقالات پژوهشی؛ 7- صفحه‌بندی) براساس فرمت موسسه (هر مقاله 4.500.000ریال)

- یک داوری ساختاری و متدولوژیک برای هر مقاله توسط موسسه (هر داوری 750.000ریال)

نمایه‌سازی نشریه انگلیسی در PMC

الف) واردکردن نشریه به کمیته اخلاق نشر (COPE) (30.000.000ریال)

ب) تهیه فرمت نرم‌افزاری xmlتمام‌متن (هر مقاله 1.500.000ریال)

 

برای مشاوره و آگاهی از هزینه خدمات اجرایی و نمایه‌سازی شرکت یکتاوب با ایمیل yektamag@gmail.com مکاتبه نمایید.
شماره‌های تماس دپارتمان خدمات اجرایی و نمایه‌سازی یکتاوب: 80 و 02166177168
مدیر دپارتمان: آقای دکتر باستین (09122343057)