خدمات آموزشی نشریات (کارگاه‌های آموزشی)

شرکت یکتاوب در راستای اصلاح سیستم اجرایی نشریات پژوهشی و ترویجی و همچنین ارتقای سطح کیفی خروجی این نشریات، اقدام به آموزش نیروهای اجرایی و علمی نشریات آکادمیک می‌نماید. فرآیند اجرایی نشریات آکادمیک از دو بخش گردش مقالات (اپراتور سایت نشریه؛ پیگیر و رابط نویسندگان، داوران و دبیران؛ متخصص ساختاری مقالات) و آماده‌سازی مقالات منتخب برای انتشار (ویراستار منابع؛ ویراستار چکیده‌؛ ویراستار عکس، جدول، نمودار؛ ویراستار فارسی و انگلیسی؛ متخصص نگارش مقالات پژوهشی) تشکیل می‌شود. علاوه بر کارکنان فوق، افراد متخصص و ارشد هر نشریه شامل سردبیر؛ دبیران تخصصی؛ مدیر اجرایی؛ و داوران هستند که فعالیت صحیح و کارآمد هر نشریه به وجود این افراد و مهم‌تر از آن، آگاهی ایشان نسبت به مسئولیت‌ها وابسته است.

هزینه دوره‌های آموزشی کارکنان اجرایی و تخصصی نشریات آکادمیک به شرح جدول زیر است. کارگاه‌ها در محل دانشگاه‌های متقاضی برگزار شده و شرایط زمانی، امکانات مورد نیاز و تعداد شرکت‌کنندگان آن توافقی خواهد بود.

ردیف

شرح کارگاه

هزینه دوره

1

نمایه‌سازی

30.000.000ریال

2

اخلاق نگارش و نشر

20.000.000ریال

3

آموزش ویراستار ارشد مقاله (منابع؛ چکیده‌های فارسی و انگلیسی؛ عکس، جدول، نمودار؛ نگارشی و ساختاری)

20.000.000ریال

4

فلسفه و روش‌های منبع‌نویسی

15.000.000ریال

5

داوری تخصصی

15.000.000ریال

6

آموزش کارمند دفتر و اپراتور سایت نشریه

12.000.000ریال

7

آموزش متخصص ساختاری مقالات

12.000.000ریال


برای مشاوره و آگاهی از هزینه خدمات اجرایی و نمایه‌سازی شرکت یکتاوب با ایمیل yektamag@gmail.com مکاتبه نمایید.
شماره‌های تماس دپارتمان خدمات اجرایی و نمایه‌سازی یکتاوب: 80 و 02166177168
مدیر دپارتمان: آقای دکتر باستین (09122343057)