احراز رتبه های ممتاز جهانی توسط دانشگاه علم و صنعت ایران

احراز رتبه های ممتاز جهانی توسط دانشکده های مهندسی عمران، مهندسی شیمی و مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
AWT IMAGE

بر اساس رتبه­ بندی جهانی دانشگاه تایوان، دانشکده­ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه­107را در بین دانشکده­ های مهندسی عمران جهان در سال 2013 کسب نمود.

بر اساس این رتبه بندی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران با امتیاز کلی 54.9، رتبه 107 را در بین دانشکده های مهندسی عمران جهان دارد و دانشگاه برکلی ( University of California, Berkeley ) ، رتبه ­نخست را دار است.

بر اساس همین رتبه­ بندی، دانشکده­ مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه­240 را در بین دانشکده ­های مهندسی شیمی جهان در سال 2013 کسب نمود.

در این رتبه بندی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، با امتیاز کلی 48.7، رتبه 240 در بین دانشکده های مهندسی شیمی جهان را دارد و دانشگاه Tsinghua چین، رتبه­ نخست را کسب نموده است. همچنین در این رتبه­ بندی دانشگاه­ هایی همچون دانشگاه کالیفرنیا- ساندیگو ( University of California, San Diego ) با 47.9 امتیاز، دانشگاه دوک ( Duke University ) با 47.4 امتیاز و دانشگاه کلمبیا ( Columbia University ) با 47.1 امتیاز در رتبه­­هایی پایین­تر از دانشگاه علم و صنعت ایران قرار دارند.

بر اساس رتبه ­بندی جهانی دانشگاه تایوان، دانشکده­ مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه­ ی 268 را در بین دانشکده­ های مهندسی برق جهان در سال 2013 کسب نمود.

اما دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این رتبه بندی، با امتیاز کلی47.8، رتبه 268 را در بین دانشکده های مهندسی برق جهان دارد و دانشگاه MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) رتبه­ نخست را کسب دار است.

همچنین در رتبه­ بندی دانشگاه تایوان، دانشگاه­ هایی همچون دانشگاه لیدز ( University of Leeds ) با 47.5 امتیاز، دانشگاه اسلو ( University of Oslo ) با 47.5 امتیاز، مرکزسرطان دانشگاه تگزاس ( The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center ) با 47.5 امتیاز و دانشگاه هامبورگ ( University of Hamburg ) با 47.4 امتیاز در رتبه­­ هایی پایین­تر از دانشگاه علم و صنعت ایران قرار دارند.

لازم به ذکر است همچنانکه در خبر دیگری به اطلاع رسید، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در رتبه بندی جهانی دانشگاه تایوان، جایگاه 98 در بین دانشکده­های مهندسی مکانیک جهان در سال 2013 را به خود اختصاص داده است.

شرکت یکتاوب ، کسب این موفقیت را به همه تلاشگران عرصه علم و پژوهش در این دانشگاه تبریک می گوید.

شایان ذکر است که پایگاه رسمی هر سه این دانشکده ها از برنامه مدیریت یکپارچه یکتاوب استفاده می کنند.