سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 

سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی

سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی برای دریافت و رهگیری داده ها به صورت الکترونیک تهیه شده است. طراحی فرم ها و فرآیندهای دلخواه، تکمیل و بررسی چند مرحله ای فرایندها، ارایه کد رهگیری به افراد و گزارش گیری پیشرفته (به صورت اکسل یا فرم های خروجی) از امکانات این سامانه می باشد.