سامانه آموزش و آزمون کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 

سامانه آموزش و آزمون کارکنان

سامانه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان برای اطلاع رسانی و افزایش سطح علمی کارکنان و برگزاری آزمون به صورت الکترونیک از طریق پایگاه سازمان طراحی گردیده است. با کمک این سامانه تمام مراحل ارایه محتوای آموزشی، ثبت نام افراد، ایجاد دسترسی، طراحی پرسشنامه، برگزاری آزمون و ارایه نتایج به صورت آنلاین قابل انجام است.