ثبت ساعات حضور کارکنان و اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 
سامانه ثبت ساعات حضور کارکنان
سامانه ثبت ساعات حضور برای مدیریت و ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان سازمان به صورت الکترونیک و از طریق پایگاه وب توسعه یافته است. با کمک این سامانه امکان ثبت ساعات حضور، گزارش گیری به صورت روزانه یا ماهانه، تجزیه و تحلیل و چگونگی حضور اساتید و کارکنان به صورت منظم و الکترونیک قابل انجام است. برنامه امکانات مناسبی برای ورود سریع داده ها با کمک فایل های اکسل یا داده های پیش فرض قراهم می کند.