پایگاه ویژه بیمارستان ها و کلینیک ها

سامانه ی پایگاه وب ویژه‌ی بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی
سامانه‌ی مدیریت الکترونیک بیمارستان‌ها کلینیک‌ها، و مراکز درمانی در جهت مدیریت و سازماندهی الکترونیک و منظم امور مربوط به بیمارستان طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه دارای سه بخش اصلی معرفی مرکز، پزشکان و سایر کارکنان، نوبت‌دهی و اعلام وضعیت و بانک اطلاعات مراجعان است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه، ساخت کارنامه‌ی علمی برای پزشکان و ارسال خبرنامه‌ی الکترونیک را فراهم می‌کند. بخش نوبت‌دهی و اعلام وضعیت، امکان وقت‌دهی اینترنتی همراه با اطلاع‌رسانی با ایمیل و پیامک را دارد. بخش بانک اطلاعات مراجعان امکان آرشیوسازی ساده برای همه‌ی اطلاعات و اسناد مربوط به مراجعان (پرونده‌ی الکترونیک) همراه با تنظیم دسترسی را فراهم می‌کند.