نمونه پایگاه‌های کنفرانس‌ها

کنفرانس‌های راه‌اندازی شده با کمک مجموعه یکتا
-هشتمین همایش بین‌المللی انرژی
-دومین کنگره‌ی بین‌المللی اخلاق زیستی
-دهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران
-چهارمین کنگره‌ی طب اورژانس ایران
-سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
-کنگره‌ی سراسری سل ایران
-دهمین کنگره‌ی بیوشیمی و سومین کنگره‌ی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی
-نوزدهمین کنگره‌ی فیزیولوژی و فارماکولوژی
-ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات
-شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
-نخستین همایش صنعت بیمه چالش‌ها و فرصت‌ها
-نهمین کنگره‌ی سراسری ارتز و پروتز ایران
-یازدهمین کنگره‌ی سالیانه‌ی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور
-سومین همایش سراسری سلامت نوزادان و پریناتولوژی ایران
-دومین کنگره‌ی بین‌المللی اخلاق زیستی
-همایش ارتقای سلامت اداری بازرگانی کشور (برگزار شد)
-ششمین کنگره ی مراقبت‌های پرستاری و مامایی (برگزار شد)
-نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی (برگزار شد)
-چهارمین کنفرانس مهندسی صنایع (برگزار شد)
-اولین کنفرانس ملی لجستیک (برگزار شد)
-سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (برگزار شد)
-نهمین کنگره‌ی پزشکی هسته‌ای (برگزار شد)
-دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش (برگزار شد)
-کنفرانس پاتوفیزیولوژی (برگزار شد)
-هشتمین کنگره‌ی سالیانه‌ی طب فیزیکی ، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران (برگزار شد)
-سومین کنگره‌ی ویروس‌شناسی ایران (برگزار شد)
-پنجمین کنگره‌ی سراسری شنوایی‌شناسی ایران (برگزار شد)
-کنگره‌ی سراسری بیماری‌های پوست (برگزار شد)
-دومین کنفرانس ملی لجستیک و نخستین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک و نگهداری و تعمیرات (برگزار شد)
-پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (برگزار شد)
-نخستین کنفرانس نارسایی قلب ایران (برگزار شد)
-چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (برگزار شد)
-نخستین همایش بین‌المللی زیست‌مواد ایران (برگزار شد)
-همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برگزار شد)
-دهمین همایش انجمن اندودانتیست‌های ایران (برگزار شد)
-دومین سمپوزیوم بین‌المللی تکنولوژی ملکولی و مرگ سلولی (برگزار شد)
-نهمین سمینار پلیمر (برگزار شد)

برای مشاهده مستند توانمندی‌های شرکت و فهرست کامل پایگاه‌های راه‌اندازی شده با مجموعه‌ی یکتاوب این‌جا را کلیک کنید