معرفی سامانه‌ی مدیریت پایگاه ثبت نام و آزمون

 

  معرفی سامانه‌ی ثبت نام و آزمون

  (ارایه محتوای آموزشی، ثبت نام داوطلبان، طراحی فرم آزمون و صدور کارت)

 


 

مدیریت الکترونیک ثبت نام و آزمون
سامانه‌ی مدیریت الکترونیک ثبت نام و آزمون دارای سه بخش اصلی ارایه محتوا و اطلاع رسانی از طریق پایگاه، مدیریت فرم‌ها و بررسی داده‌ها و صدور کارت است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روز رسانی پایگاه و ارایه محتوای آموزشی را فراهم می‌کنند. بخش مدیریت فرم‌ها ابزارهایی برای تنظیم و فعال‌سازی فرم‌های دلخواه در اختیار مدیر پایگاه می‌گذارد و بخش بررسی داده‌ها و صدور کارت امکان ایجاد خروجی از اطلاعات وارد شده را فراهم می‌کند. بنابراین، همه‌ی مراحل اطلاع رسانی، ایجاد فرم‌ها، ورود و نمایش اطلاعات، به صورت یک فرآیند الکترونیک منظم قابل انجام است.


توانایی‌های سامانه‌ مدیریت ثبت نام و آزمون
توجه: مشخصات فنی و امکانات برنامه‌ی نرم‌افزاری پایه در مستند مستقلی معرفی شده است و آنچه در ادامه می‌آید فقط مزایا و مشخصات بخش مدیریت الکترونیک ثبت نام و آزمون است.
• امکان تنظیم متون و مدیریت محتوای پایگاه و انتشار آگهی
• امکان تنظیم مشاغل و رشته‌ها و محل مشاغل
• امکان ثبت نام و تکمیل اطلاعات فردی متقاضیان به صورت بر خط
• امکان بررسی نواقص پرونده از طرف سازمان برگزارکننده‌ی آزمون
• قابلیت رهگیری کامل وضعیت پرونده‌ی متقاضی
• امکان ارسال پیامک (SMS) برای کاربران و گروه‌های طبقه‌بندی شده افراد
• امکان تولید برخط کارت ورود به جلسه
• امکان ایجاد کد رهگیری با قابلیت چاپ و استفاده مجدد برای بازیابی کارت
• امکان ارسال اطلاعات برای ثبت نام شدگان
• امکان پرداخت الکترونیکی هزینه‌ی ثبت نام
• امکان دریافت انواع فایل‌ها و تصاویر از متقاضیان