پایگاه‌های مدیریت طرح پژوهشی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان مشتریان این سامانه می‌توان به دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اشاره کرد.