خدمات پایگاه اینترنتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

 | تاریخ ارسال: 1384/11/5 | 

امکانات و قابلیت‌های مجموعه یکتا برای راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی ویژه دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها عبارتست از:

  • امکان استفاده از صفحات و بخش‌های پیش‌فرض برنامه برای افزایش سرعت راه‌اندازی اولیه
  • امکان بخش‌بندی سریع و ساده اطلاعات ارایه شده در پایگاه
  • امکان ایجاد پایگاه‌ها اطلاعاتی پژوهشی و علمی مختلف به صورت بسیار آسان و سریع
  • امکان ایجاد پایگاه‌های فرعی نامحدود برای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی در چند ثانبه
  • امکان تعیین مدیر برای زیربخش‌ها و صفحات ایجاد شده در برنامه
  • امکان ایجاد صفحات ویژه شرح حال علمی اساتید با گزینه‌های پبش‌فرض و اعمال دسترسی
  • امکانات پیشرفته گزارش‌گیری و مدیریت پایگاه توسط مدیران ارشد