چه فایل‌هایی را با جی‌میل نمی‌توانید بفرستید یا دریافت کنید؟

AWT IMAGE جی‌میل (GMail) برای پیشگیری از ویروس‌های خطرناک، به شما اجازه نمی‌دهد که فایل‌های اجرایی (مانند فایل‌هایی که پسوند .exe دارند) را بفرستید یا دریافت کنید. زیرا این فایل‌ها ممکن است کدهای اجرایی آسیب‌رسان داشته باشند. هم‌چنین، جی‌میل اجازه نمی‌دهد که فایل‌های آسیب‌دیده و ناقص را بفرستید یا دریافت کنید.

حتی اگر آن‌ها را به صورت زیپ‌شده (.zip, .tar, .tgz, .taz, .z, .gz) بفرستید، جی‌میل این نوع فایل‌ها را نمی‌پذیرد. اگر این نوع پیام‌ها به نشانی جی‌میل شما فرستاده شوند، به صورت خودکار به فرستنده بازگردانده می‌شوند.
شما می‌توانید پیام‌هایی تا 25 مگابایت (شامل پیوست‌ها) را دریافت کنید. هر پیامی که از این اندازه بیش‌تر باشد به صندوق شما نمی‌آید و به فرستنده بازگردانده خواهد شد.


فایل‌هایی که نمی‌توانید با جی‌میل بفرستید یا دریافت کنید عبارتند از:
"ade", "adp", "bat", "chm", "cmd", "com", "cpl", "dll", "exe", "hta", "ins", "isp", "jse", "lib", "mde", "msc", "msp", "mst", "pif", "scr", "sct", "shb", "sys", "vb", "vbe","vbs", "vxd", "wsc", "wsf", "wsh"