پاسخ‌های آماده در جی‌میل خود بسازید

اگر برای پاسخ دادن به چند پیام باید بارها یک متن یکسان را حروف‌نگاری کنید، بهتر است پاسخ آماده بسازید و در میل خود نگه دارید. برای این کار باید دکمه‌ی پاسخ‌های نگه‌داری شده  (Canned Responses) را در بخش آزمایشگاه گوگل (settings>labs) فعال کنید.
   • به اکانت خود در جی‌میل وارد شوید.
   • از منوی بالای صفحه «setting» را انتخاب کنید. در صفحه‌ی جدید به بخش « labs» وارد شوید.
  • سپس «Canned Responses» را « Enable» کنید.
AWT IMAGE

اکنون پاسخ خود را برای یک پیام بنویسید و دکمه‌ی پاسخ‌های نگه‌داری شده را کلیک کنید.
AWT IMAGE
روی «New canned response» کلیک کنید تا کادر زیر را ببینید. نامی برای پاسخ نگه‌داری شده برگزینید.
AWT IMAGE
 اکنون برای فرستادن همان پاسخ به پیام‌های دیگر، دکمه‌ی پاسخ‌های نگه‌داری شده (Canned Responses) را بزنید و پاسخ نگه‌داری شده مورد نظر را برگزینید.