پایگاه مرکزی سامانه مدیریت اطلاعاتی تحقیقاتی (سمات) به روز رسانی شد

سایت مرکزی سمات سلامت با نشانی http://system.hbi.ir به روز رسانی شد. در سامانه جدید آخرین آمار داده های پژوهشی در صفحه اول در معرض نمایش قرار گرفته است و همچنین توضیحاتی مانند روش ها و نتایج رتبه بندی و برخی راهنماهای جدید اضافه شده اند.
خواهشمند است با مشاهده پایگاه جدید و ارسال نظرها و پیشنهادهای خود،
ما را در تداوم هر چه بهتر امور طراحی و توسعه‌ی برنامه برای دستیابی به اهداف سامانه یاری کنید.
به زودی سایت‌های دانشگاه‌های دارای نرم‌افزار سمات یکتاوب نیز به‌روز رسانی می‌شود و امکانات جدیدی به آنها اضافه می‌گردد.