نسخه دوم فایل معرفی محصولات شرکت یکتاوب

نسخه دوم فایل معرفی محصولات شرکت یکتاوب در سایت قرار گرفت. برای دریافت این مستند که دارای سه بخش زیر می​باشد، روی پیوند مربوطه کلیک کنید: 
  •   معرفی توانمندی های شرکت یکتاوب افزار شرق
  •   معرفی محصولات شرکت
  •   مراحل پیوستن به مجموعه یکتاوب

[دریافت فایل معرفی محصولات]