سامانه معادل گزینی خودکار اسامی انگلیسی به فارسی بهره برداری شد

سیستم معادل گزینی خودکار اسامی افراد که با رسم الخط لاتین نوشته شده اند در یکتاوب به بهره برداری رسید. سیستم معادل گزینی خودکار اسامی برای ایجاد معادل های فارسی برای اسامی نویسندگان و افراد در سامانه طراحی شده است. در این سیستم ابتدا اسامی متداول با کمک بانک اطلاعات اختصاصی یکتاوب معادل سازی می شوند و سپس از الگوهای جایگزین سازی عبارات و حروف استفاده میشود.

این سیستم برای تبدیل اسامی نوشته شده به لاتین مثل ali به علی و masoome به معصومه کاربرد دارد و برای بانک های اطلاعاتی فاقد اسامی فارسی نویسندگان و افراد طراحی شده است.