لزوم تغییر شیوه‌های مدیریتی

 | تاریخ ارسال: 1384/11/5 | 

در حال حاضر بیشتر سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، شیوه مدیریت متمرکز را در دستور کار خودقرار داده‌اند. این در حالی است که عدم تفویض اختیارات و امکانات مدیریتی، جریان اطلاعات مربوط به پایگاه را درگیر روند‌های کند اداری نموده است و تظاهر به‌موقع و مطلوب اخبار و اطلاعات در پایگاه و پاسخگویی سریع و موثر به متقاضیان را دشوار ساخته است. همچنین تجمع امور مربوط به پایگاه اینترنتی، فرصت دقت و کار کافی بر روی پایگاه‌ها را از مسوولان وب سازمان ها سلب نموده است و باعث شده است که بی‌حوصلگی و فشردگی کار آنها به صورت صفحات به‌هم ریخته و نامرتب در پایگاه اینترنتی سازمان تظاهر کند.

برای رفع این مشکل می‌توان پس از راه‌اندازی متمرکز اولیه و فراهم کردن نرم‌افزارهای و قالب‌های مناسب، امکانات مدیریت پایگاه و صفحات مربوط به هر بخش را به مسوولین آن واحد سپرد تا با کمک طراحان نیمه حرفه‌ای (و در مواردی در حد کاربران عادی رایانه) به ورود و تغییر اطلاعات واحد مربوطه بپردازند. این نوع مدیریت نامتمرکز علاوه بر تسریع جریان اطلاعات، اطلاع رسانی به‌موقع، پاسخگویی سریع و کارآمد به مراجعان خاص واحدها، استاندارد سازی چهارچوب‌های اصلی پایگاه و حفظ انسجام و یکپارچگی ظاهر و قالب بخش‌ها و صفحات، می‌تواند زیرسیستم‌های سازمان را برای تولید و دسته بندی اطلاعات و ارتقای کیفیت صفحات خاص خود به رقابت وادارد.