فعال شدن بخش پرسش های متداول پایگاه

بخش پرسش های متداول با هدف افزایش سرعت رفع اشکال و امکان استفاده از تجارب سایر کاربران راه اندازی گردید. امکان ارسال پرسش های کاربران از طریق فرم پرسش نیز فراهم گردیده است. برای مشاهده پرسش ها اینجا را کلیک کنید.