پیوستن نشریات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (Irandoc) به یکتاوب

 نشریات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (Irandoc) نیز به مجموعه یکتاوب پیوستند تا مجموع نشریات از 100 عدد بگذرد. یکتاوب افتخار دارد که خدمات را در اختیار سازمان‌های مرجع علمی و نشریات پیشتازی همچون موارد زیر قرار داده است:

- ماهنامه ارتباط علمی - پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

- فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات - پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

- فصلنامه کتاب - کتابخانه ملی ایران

- مجموعه نشریات وزارت بهداشت http://system.hbi.ir

- نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیرمجموعه‌های آن:

http://journal.irphe.ir/

http://www.nrisp.ac.ir/jstp

http://www.nrisp.ac.ir/rahyaft

- مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران : نشریه برگزیده دو دوره جشنواره رازی