راه‌اندازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فنآوری (بخش سلامت)

به اطلاع می رساند در راستای توسعه سامانه داده‌های پژوهشی حوزه سلامت ( سمات )، و در پی راه‌اندازی سیستم مرکزی سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت ( system.hbi.ir )، پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه‌های زیر توسط شرکت یکتاوب‌افزار شرق نصب و راه‌اندازی گردید.

  • دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/rds/rds_stats.php

  • دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/rds/rds_stats.php

  • دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://rds.tums.ac.ir

  • دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://rds.lums.ac.ir

  • دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.yektaweb.com/~rdsgums

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/rds

  • دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://rds.sem-ums.ac.ir/rds

  •  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..

www.yektaweb.com/~rdsbmsu/rds

 

همچنین داده‌های علمی و پژوهشی تعدادی از دانشگاه‌ها در مرحله آماده‌سازی و ورود اطلاعات هستند که بزودی اطلاع‌رسانی خواهند شد.