فهرست نشریات ایرانی فهرست شده در ISI

 فهرست نشریات ایرانی ISI

 موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) سازمانی است که نشریات علمی دنیا را بررسی و اعتبارسنجی می‌کند. بر اساس مجموع امتیازاتی که یک نشریه از نظر عوامل مورد ارزیابی کسب‌میکند، فهرست بهترین نشریات به صورت دوره ای منتشر می شود. در حال حاضر 15397 نشریه در فهرست نهایی نشریات فهرست شده در ISI قرار گرفته‌اند. فهرست این نشریات را می توانید در نشانی زیر ببینید:

  http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

 

  فهرست 40 نشریه ایرانی ISI که توسط شرکت یکتاوب از آخرین نسخه (22 آگوست 2008) انتشار یافته استخراج شده است به شرح زیر است:

 

  الف: مجلاتی که از سیستم مدیریت پایگاه اینترنتی نشریات یکتاوب استفاده نموده‌اند:

 

  Title

  Publish Type

  ISSN

  Address

  IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

  www.fuzzy.ir/journal/

  Semiannual

  1735-0654

  UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

  www.ijrr.com

  Quarterly

  1728-4554

  IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG , PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

  IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

  www.irmj.ir

  Quarterly

  1561-4395

  IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

  www.irjo.org

  Quarterly

  1735-4153

  IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY , TEHRAN, IRAN, 1418654743

 

 

  ب: سایر نشریات:

 

 

  Title

  Publish Type

  ISSN

  Address

  APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

  Annual

  1026-5007

  PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY , TABNAK AVE. NO : 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

  ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

  Quarterly

  1029-2977

  ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN , 00000

  BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

  Semiannual

  1735-8515

  IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

  DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

  Quarterly

  1560-8115

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  HEPATITIS MONTHLY

  Quarterly

  1735-143 X

  BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER GASTROENTEROLOGY LIVER DISEASES , GROUND FLOOR BAQIYATALLAH HOSP, MOLLASADRA AVE, VANAK SQ, TEHRAN, IRAN, 00000

  INDO-IRANIAN JOURNAL

  Quarterly

  0019-7246

  SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

  Quarterly

  1735-6865

  UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

  Quarterly

  1735-1472

  CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU , GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775 , TEHRAN, IRAN, 00000

  INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

  Quarterly

  1735-6814

  GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES , GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE , VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

  IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

  Quarterly

  1028-852 X

  PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

  IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

  Quarterly

  1735-1502

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

  Quarterly

  1728-3043

  NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14155-6343 , TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

  Quarterly

  1021-9986

  JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 14155-4364, TEHRAN, IRAN, 00000

  IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

  Quarterly

  1735-1979

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

  Quarterly

  1735-8094

  ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

  IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

  Semiannual

  1562-2916

  IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO.297 WEST FATEMI AVE , P. O. BOX 14155-6116 , TEHRAN, IRAN

  IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

  Quarterly

  1735-7020

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

  Quarterly

  1018-4406

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

  Quarterly

  1735-0328

  SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST , TEHRAN, IRAN, 00000

  IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

  Quarterly

  0006-2774

  IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

  IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

  Quarterly

  0304-4556

  TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN , 00000

  IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

  Quarterly

  1680-6433

  SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

  IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

  Tri-annual

  1028-6276

  SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

  IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING

  Bimonthly

  1028-6284

  SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

  IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

  Quarterly

  1728-1997

  SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

  IRANIAN POLYMER JOURNAL

  Monthly

  1026-1265

  POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

  JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

  Semiannual

  0259-9996

  ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

  JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

  Bimonthly

  1735-1995

  ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319 , ISFAHAN, IRAN , 00000

  JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

  Annual

  1016-1058

  UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

  JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  Quarterly

  1016-1104

  UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

  JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

  Quarterly

  1735-207 X

  IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE , PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

  PODOCES

  Semiannual

  1735-6725

  WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

  ROSTANIHA

  Semiannual

  1608-4306

  PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY , TABNAK AVE. NO : 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

  ULUM-I ZAMIN

  Quarterly

  1023-7429

  GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494 , TEHRAN, IRAN , 00000

  WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

  Tri-annual

  1990-8237

  WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE , PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

  YAKHTEH

  Quarterly

  1561-4921

  ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000