راه‌اندازی پایگاه اینترنتی جدید انجمن بیوشیمی ایران

پایگاه اینترنتی جدید انجمن بیوشیمی ایران با طراحی و مطالب جدید در دسترس علاقمندان قرار گرفت. برای مشاهده این پایگاه نشانی زیر را ببینید:

http://www.biochemiran.com/