توسعه سامانه ملی اطلاعات زیست‌پزشکی و سلامت (وزارت بهداشت)

برنامه جامع راه‌اندازی سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت، در راستای ایجاد درگاهی واحد جهت دسترسی به کلیه اطلاعات علمی و پژوهشی کشور در زمینه سلامت می باشد. این برنامه شامل ارائه راهکار، ابزار، شیوه‌نامه‌ و استانداردهایی برای شناسایی و شماره‌بندی سازمان‌ها و افراد تولید کننده یا استفاده کننده اطلاعات، راهکارهای ورود سریع اطلاعات به شبکه، تامین امنیت و دسترسی مجاز، بررسی و تامین تجهیزات و زیر‌ساخت مورد نیاز، آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص مشارکت سازمان ها و افراد در گسترش اطلاعات شبکه ای و استفاده از آن است.  برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی system.hbi.ir مراجعه کنید.