بهینه‌سازی و افزایش قالب های خروجی XML از مقالات

به منظور ایجاد امکان تبادل خودکار اطلاعات، امکان تهیه خروجی XML متناسب با شبکه PubMed، DOAJ و نیز HBIS (سامانه ملی اطلاعات زیست‌پزشکی و سلامت) در نسخه 1404 برنامه یکتاوب افزوده شد. پیش از این تنها خروجی‌های XML متناسب با HBIS در دسترس بودند.