سامانه های هوشمند یکتاوب- رخدادهای مرتبط
تمرکز فعالیت ها برای ساده سازی و تسهیل کار با برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به دریافت بازخوردها و پیشنهادهای دلسوزانه مدیران برخی پایگاه ها، و با توجه به امکانات بی شمار سامانه های یکتاوب، حداقل تا مدت 6 ماه فعالیت های توسعه ای کند تر خواهند شد و در این مدت بر روی تسهیل کار با برنامه متمرکز خواهیم شد. تلاش ما بر این خواهد بود که تمام افرادی که به نحوی با پایگاه ها در ارتباط هستند (از مدیر اصلی و کارشناسان و داوران، تا کاربر عادی) از نتایج ساده سازی برنامه بهره مند شوند.


اخبار پیشرفت پروژه:

پانل مدیریت جدید برنامه طراحی شد. نمونه اولیه پانل جدید برنامه را که امکان دسترسی سریع به بخش های مختلف برنامه را فراهم می کند را در زیر ببینید:


AWT IMAGE


بخش ارتباط سریع با پشتیبانی فنی نیز در پانل جدید در نظر گرفته شده است. با این امکان، تمام مشکلات ارتباط ایمیلی با شرکت (از جمله عدم درج صحیح موضوع و نشانی صفحه و ...) حل خواهند شد.

AWT IMAGE


  • بخش مدیریت مطالب به عنوان یکی از بخش های پرکاربرد برنامه بهسازی و ساده سازی شد.
  • پانل های مدیریت مقالات و داوری ها بازطراحی شدند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه های هوشمند یکتاوب:
http://yektaweb.com/find.php?item=1.75.585.fa
برگشت به اصل مطلب