درخواست پایگاه آزمایشی (Demo)
[ برگشت به فرم ]

در صورتیکه نیاز به بررسی  قابلیت ها برنامه و استفاده از نسخه آزمایشی  دارید مطالب زیر را به دقت مطالعه نموده و یکی از روش های زیر را انتخاب نماید:

1- در صورتیکه فقط تمایل به بررسی سامانه های مختلف و آشنایی با قابلیت های برنامه، بدون تغییر واقعی در پایگاه دارید، بعد از وارد شدن در سامانه آزمایشی مورد نظر از لیست زیر برای ورود به بخش مديريت هریک از پایگاه ها و بررسی ابزارهای مديريت از نام کاربری demo2 و demo1 و رمز عبور demo استفاده کنيد.

       آشنایی با قابلیت های عمومی سامانه ها                                                               www.yektawebtest.ir/demo_gen        

     آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت همایش                                                        www.yektawebtest.ir/demo_conf      

آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت انجمن علمی                                                 www.yektawebtest.ir/demo_asoc 

 آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت نشریات                                                         www.yektawebtest.ir/demo_mag  

  آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت طرح های پژوهشی                                     www.yektawebtest.ir/demo_project   

توجه:  سایر نسخه های دمو در توضیحات پایگاه مربوطه (در بخش پایگاه آزمایشی) نشانی داده شده اند.

2- در صورتیکه تمایل دارید به صورت واقعی مدیریت پایگاه آزمایشی مورد نظر را انجام دهید، می توانید با تکمیل نمودن فرم و دریافت شناسه و رمز عبور اختصاصی در مدت زمان تعیین شده، مانند یک مدیر پایگاه بطور کاربردی و واقعی پایگاه مورد نظر را مدیریت نموده و با توانایی ها و قابلیت های نرم افزارهای شرکت یکتاوب آشنا شوید.


توجه: فرم درخواست سامانه (خرید نرم افزار) فرم دیگری است. لطفا این فرم را فقط برای دریافت نسخه آزمایشی تکمیل کنید.


- .......
1 عنوان، نام و نام خانوادگی
2 پست الکترونیک
3 نام سازمان
4 شماره تماس (ترجیحا همراه)
5 پایگاه آزمایشی موردنظر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
01 - آشنایی با قابلیت و ویژگی های برنامه یکتاوب
02 - آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت همایش
03 - آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت انجمن علمی
04 - آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت نشریات
05 - آشنایی با قابلیت های سامانه مدیریت طرح های پژوهشی
.............................
06 - آشنایی با قابلیت های سامانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران
07 - آشنایی با قابلیت های پایگاه وب ویژه روابط عمومی ها
08 - آشنایی با قابلیت های سامانه بیمارستان ها و کلینیک ها
09 - آشنایی با قابلیت های سامانه آزمایشگاه های تشخیص طبی
10 - آشنایی با قابلیت های پایگاه وب ویژه کارخانه ها و کارگاه ها
11 - آشنایی با قابلیت های عمومی - نسخه ویژه نمایندگان
12- آشنایی با قابلیت های سامانه انتشارات و فروش کتاب
6 زبان پایگاه آزمایشی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دو زبانه
فارسی
انگلیسی
سایر زبان ها
7 مدت زمان درخواستی برای استفاده از پایگاه آزمایشی
8 توضیحات