:: پرسش‌های متداول ::
:: عقد قرارداد، راه اندازی و پشتیبانی پایگاه و خدمات مربوطه
# آيا پشتيباني برنامه براي سال هاي بعدي الزامي است؟
خير. هر چند توصيه مي شود براي استمرار خدمات آموزش، تهيه پشتيبان و به روز رساني برنامه قرارداد پشتيباني بسته شود.
۱۳۸۸/۸/۲۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید