تولید سری جدید لوح فشرده آموزشی برنامه یکتا به صورت فیلم

سری جدید لوح فشرده آموزشی برنامه یکتا به صورت فیلم‌های کامل تولید شد. در مجموعه جدید، شیوه راه‌اندازی پایگاه و نیز شیوه استفاده از ماژول داوری الکترونیک (داوری آنلاین) به صورت کامل آموزش داده شده است.