به روز رسانی پروژه ها و امکانات

فهرست پروژه ها و امکانات برنامه به روز رسانی شد. برای مشاهده امکانات جدید برنامه بخش خدمات و تسهیلات یکتا و برای مشاهده نمونه پروژه‌های انجام شده بخش مربوطه را ببینید.