تغییرات تا نسخه 1014

امکان استفاده از پیوند درونی و پیوند به صفحات و فرم‌های پایگاه برای مدیران صفحات فراهم شد.1009
تغییراتی در بخش مدیریت ویژه اجرای دستورات MySQL و تهیه پشتیبان از بانک اطلاعاتی انجام شد.1011
تغییرات وسیعی در بخش RSS انجام شد. با انجام این تغییرات امکان تفسیر RSS های ورودی یا خروجی به صورت خودکار فراهم شد.1012
به منظور افزایش سرعت عملکرد برنامه، تغییرات زیادی در ساختار بانک MySQL و نیز شیوه اجرای دستورات در برنامه انجام گرفت. افزایش سرعت از 2 تا 10 برابر در بخش‌های مختلف حاصل این تغییرات بوده است.1013
امکان حذف و بایگانی نمودن دسته جمعی مقالات فراهم شد.1014
اشکال در ارسال نامه‌های Reminder در بخش داوری برطرف شد.1014
امکان ویرایش مقالات از صفحه مرور مقالات فراهم شد1014
امکان تغییر چینش متن چکیده دوم همراه با زبان جدید فراهم شد.1014
تغییراتی در بخش ارسال رمز عبور مجدد (بازیابی) انجام شد.1014
اشکالات جزیی صفحات شخصی افراد برطرف شدند.1014
مقالات ارسال شده توسط مدیر از فهرست اعلام مقاله جدید خارج شدند.1014
امکان کلیک بر روی پست الکترونیک کاربران برای ارسال پیغام الکترونیک به آنها، در همه بخش های برنامه فراهم شد.1014
امکان ارسال پرونده اعمال انجام شده بر روی مقاله به کاربران فراهم شد.1014