انتشار رتبه بندی وبومتری دانشگاه ها برای نیمه اول 2018

 | تاریخ ارسال: 1397/5/20 | 
نتایج جدید وبومتری منتشر شدند:
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29

نتایج جدید همچنان تاثیر مثبت یکتاوب را نشان می دهد. برای مثال دانشگاه علوم پزشکی ایران از زمان تغییر نرم افزار در کل در حدود 600 رتبه در دنیا رشد داشته است. نکته مهمی که باید به آن دقت کرد این است که با استفاده از سامانه مدیریت دانشگاه یکتاوب شاخص اصلی مربوط به نرم افزار (Presence) افزایش مشهودی پیدا کرده است. همچنین برای دانشگاه هایی که از سامانه های جانبی یکتاوب (نشریات و ...) استفاده می کنند، شاخص Openness نیز افزایش یافته است.


دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سامانه اصلی دانشگاه و نشریات از یکتاوب استفاده می کند:دانشگاه خوارزمی برای سامانه اصلی دانشگاه و نشریات و همایش ها و انتشارات و طرح ها و ... از یکتاوب استفاده می کند:
 


دانشگاه علوم پزشکی یزد برای نشریات از یکتاوب استفاده می کند:
 

دانشگاه علوم پزشکی قم برای نشریات از یکتاوب استفاده می کند: