سماع: سامانه مدیریت اطلاعات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/12/21 | 

سامانه ها در اوج به سماع می آیند

شرکت یکتاوب با بهره گیری از نیروهای متخصص و پشتوانه علمی بیش از یک دهه فعالیت در زمینه مدیریت اطلاعات و اسناد علمی، سامانه های خود را به صورت پیوسته توسعه می دهد. در سال ۱۳۹۶ و بر اساس ماموریت و اهدافی که از ابتدای سال اعلام شد، خدمات دهی در برخی زمینه ها کندتر شد و بیشتر توان شرکت صرف بهسازی سامانه های موجود یا طراحی و توسعه سامانه های جدید گردید. مجموعه سامانه های جدید که با عنوان کلی سماع معرفی می شوند به صورت کاملا منظم و هدفمند با هم مرتبط شده و تا حد امکان به مدیریت هوشمند اطلاعات کمک می کنند.

دریافت بروشور معرفی سامانه‌ مدیریت اطلاعات علمی (سماع)  (فایل PDF)

سازمان های همکار:
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • وزارت بهداشت
  • وزارت علوم
  • دانشگاه خوارزمی
  • دانشگاه علوم پزشکی ایران

برخی از زیرسامانه های سماع عبارتند از:
به زودی جزییات طرح تبادل سماع نیز با هدف تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات بین نشریات و سامانه های مختلف اعلام خواهد شد.