انتشار رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس وبومتری و تاثیر مثبت یکتاوب

 | تاریخ ارسال: 1396/11/4 | 
رتبه بندی جدید دانشگاه بر اساس معیارهای وبومتری در پایگاه webometrics.info منتشر شد. برای مشاهده نتایج می توانید پیوند زیر را بررسی کنید.
پایگاه مذکور با تکیه بر ۴ شاخص، هر ۶ ماه یکبار به بررسی و رتبه بندی دانشگاه ها می پردازد و رتبه جهانی و کشوری و منطقه ای آنها را مشخص می کند.

معرفی ساده شاخص های وب سنجی:
 
فاکتور توضیح وزن
Presence میزان صفحات وب نمایه شده در نمایه هایی مثل گوگل ۵%
Impact میزان ارجاع یا backlink از سایت های دیگر ۵۰%
Openness میزان فایل های نمایه شده در گوگل اسکالر ۱۰%
Excellence میزان مقالات ارجاع شده (CITED) در پایگاه های علمی معتبر ۳۵%
رفرنس: http://www.webometrics.info/en/node/۲۰۰
 
در رتبه بندی جدید، درصد تاثیر دو فاکتور به صورت اساسی تغییر یافته است.
وزن فاکتورهای SEO به ۵ درصد کاهش یافته و وزن مقالات رفرنس داده شده (top ۱۰% most cited) به ۳۵ درصد افزایش یافته است. با این تغییرات عملا وبومتری به محتوا و اعتبار علمی دانشگاه ها توجه بیشتری نموده است.
 
در روش جدید در بررسی سال ۲۰۲۱، فاکتور اول حذف شده است و وزن دهی به امتیازات به صورت زیر است:
 
با توجه به پایش مداوم نتایج توسط شرکت تصویر زیر برای آشنایی بیشتر افراد حرفه ای با خدمات یکتاوب تهیه شده است. نتیجه بررسی های جامع اثبات می کند که همکاری و همراهی با یکتاوب زمینه ساز رشد مداوم  شاخص و ارتقای رتبه و توقف همکاری با یکتاوب باعث افت شاخص ها و تضعیف رتبه پایگاه ها می گردد.