مسدود شدن CPANEL به دلیل اعمال محدودیت ها

 | تاریخ ارسال: 1396/7/14 | 
متاسفانه به دلیل اعمال محدودیت های جدید، دسترسی به CPanel مسدود شده است. تیم میزبانی در حال تلاش برای رفع این اشکال می باشد. تا زمان رفع اشکال می توانید از نشانی زیر به webmail سایت خود دسترسی داشته باشید:
http://YOURSITEURL:2095/3rdparty/roundcube/index.php
 
لطفا YOURSITEURL را با نشانی سایت خود جایگزین نمایید.

پی نوشت:
این مشکل بعد از 48 ساعت برطرف گردید.