توسط دپارتمان اجرایی و نمایه‌سازی یکتاوب انجام شد آغاز ارایه خدمات نشر به نشریات انگلیسی

 | تاریخ ارسال: 1396/5/26 | 
از این پس کلیه نشریات انگلیسی تحت پوشش یکتاوب می‌توانند از طریق پرونده مقاله از خدمات
- ویرایش زبان انگلیسی (۱۰هزار تومان به ازای هر ۳۰۰ کلمه)،
- ساختاربندی
و اخذ تاییدیه نویسندگان برای انتشار (۱۰هزار تومان به ازای هر صفحه)،
- صفحه‌بندی
(۱۵هزار تومان به ازای هر صفحه)،
- تولید فرمت HTML
(۱۰هزار تومان به ازای هر صفحه) و
- تولید xml تمام‌متن برای ارایه به PMC
(۱۲هزار تومان به ازای هر صفحه)
استفاده نمایند.


برای کسب اطلاعات بیشتر با دپارتمان اجرایی یکتاوب (۶۶۱۷۷۱۶۸ و ۶۶۱۷۷۱۸۰) تماس بگیرید.