تغییرات نسخه 0975

تغییرات نسخه 0975

  • امکان فراگذاری پرونده‌های HTML برای مقالات
  • امکان فراگذاری پرونده‌های ضمیمه برای مقالات
  • استاندارد کردن کدهای html برنامه (W3C Validation)
  • ترجمه متون و مرتب سازی فایلهای زبان انگلیسی
  • رفع اشکال پاک شدن جدول متغیرهای عمومی