دریافت نمایندگی رسمی و انحصاری CASRP برای خدمات DOI و سرقت ادبی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/21 | 

بر اساس مذاکرات انجام شده، شرکت یکتاوب به عنوان نماینده انحصاری موسسه CASRP انگلستان به ارایه خدمات Crossref و iThenticate در ایران خواهد پرداخت و تمام خدمات این موسسه از طریق شرکت یکتاوب ارایه خواهند شد. این قرارداد همکاری برای ایجاد امکان ارایه خدمات بین المللی نشر به مجلات ایرانی و تلاش برای ارتقای کیفیت نشریات تنظیم شده  است. برای استفاده از خدماتی که در حال حاضر فعال شده اند می توانید پیوند های زیر را بررسی نمایید:

خدمات Crossref DOI و سایر خدمات مرتبط (کراس مارک و ...)

خدمات بررسی سرقت ادبی (iThenticate)

لطفا سایر خدمات اجرایی یکتاوب را نیز در پایگاه شرکت بررسی نمایید.

پیوندهای مرتبط:

برای استفاده از خدمات شرکت

و نیز آشنایی با کدهای DOI

و مزایای کراس رف نشانی

doi.yektaweb.com

را بررسی کنید.

برای استفاده از خدمات شرکت

در خصوص بررسی سرقت ادبی

(سامانه مشابه یاب)

check.yektaweb.com

را بررسی کنید.