رایگان شدن ثبت CrossMark برای مدت محدود

 | تاریخ ارسال: 1396/2/6 | 

در بروزرسانی های قبلی امکان ثبت کراس مارک (به منظور ارایه اطلاعات اضافی مثل اطلاعات ناشر و کپی رایت یا اطلاع رسانی در خصوص وضعیت فعلی و نسخه های جدید مقاله) برای مقالات اعلام شد. با مذاکرات انجام شده با نماینده کراس رف، ثبت کراس مارک به همراه DOI برای مقالات تا مدتی به صورت رایگان انجام خواهد شد. به این ترتیب که تمام سفارش های DOI از ابتدای اردیبهشت 1396 به صورت خودکار به همراه ثبت کراس مارک انجام خواهند شد، جز اینکه کاربری به صورت ایمیل درخواست عدم ثبت کراس مارک را ارسال کند. نمونه CrossMark های ثبت شده را در زیر بررسی کنید:

مقاله با کراس مارک پولیسی یکتاوب: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1051-en.html

مقاله با کراس مارک پولیسی موسسه نگاه: http://hdq.uswr.ac.ir/article-1-133-en.html

لطفا برای این کار حتما توضیحات ارایه شده روی سایت شرکت را بررسی کرده و سفارش ها را فقط از بخش مدیریت نسخه های نشریه ارسال کنید.