تغییرات نسخه 0970

تغییرات نسخه 0970

  • اصلاح نمایش گزارش عمومی برنامه در صفحه اصلی مدیریت
  • افزوده شدن امکان نمایش نسخه فعلی برنامه به متن انتهای صفحات
  • افزوده شدن امکان زمانبندی و گروه‌بندی ایمیل‌ها هنگام ارسال پست الکترونیک
  • امکانات بیشتری به ماژول CV Manager اضافه شد.