توقف تخفیف ها و افزایش هزینه ها با هدف ارتقای خدمات

 | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 

به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رسانیم:

با توجه به ارتقای سطح خدمات و در نتیجه حجم زیاد درخواست ها و بروز تاخیر در اجرای برخی تعهدها، تمام هزینه های شرکت افزایش داده شده اند. به این ترتیب تمام تخفیف های قبلی شرکت حذف شده و خدمات رایگان نیز متوقف می شوند. هزینه برپایی یک سایت عادی (با قالب مدرن عمومی) 40 میلیون ریال، هزینه تمدید یک سایت همایش برای دوره بعدی با قالب مدرن 22 میلیون ریال و هزینه خدمات متفرقه کوچک حداقل یک میلیون ریال خواهد بود.

با توجه به جهت گیری سیاست ها به سمت توقف برپایی سایت های ارزان، توجه بیشتر به سایت های پر محتوا و مفید، توجه ویژه به راحتی و سادگی امور و هوشمندسازی برنامه و نیز تقویت خدمات و تبدیل نرم افزار به یک سامانه پیشرفته بین المللی (بازسازی و بهسازی تمام بخش ها مطابق با بخش مدیریت فعلی برنامه و استانداردهای جهانی)، لطفا از هر گونه تماس برای کاهش هزینه ها جدا خودداری نمایید.