تغییرات نسخه 0961

تغییرات نسخه 0961

  • انتخاب عنوان دلخواه برای نامه‌های ارسال شده توسط برنامه ممکن شد. تغییرات مورد نظر انجام شد. عنوان نامه ها در بخش تنظیمات عمومی قابل تغییر هستند. ( Default: Site Admin )
  • در بخش داوری، تغییراتی برای دریافت دلیل انصراف داوران انجام شد.
  • برخی عبارات فارسی گزارش شده ترجمه شد.
  • اشکال موجود در مشاهده عناوین مقالات در هنگام بررسی اولیه توسط سردبیر برطرف شد.
  • امکان حذف و اضافه جمعی دکمه‌های بالایی به برنامه اضافه شد.