افزایش نمایه سازی مقالات: نتایج مثبت بررسی دستیار گوگل اسکالر

سلام
خوشبختانه نتایج بررسی انجام شده درباره ی دستیار گوگل اسکالر یکتاوب مناسب است و با همین روش می توانیم تمام مقالات سامانه نشریات را به گوگل معرفی کنیم (تا یک ماه آینده پروژه ی معرفی کل سایت ها توسط شرکت به اتمام می رسد).

گوگل نشانی مستقیم PDF مقالات را که با این روش به آن داده ایم بهتر قبول کرده است و تعداد مقالات نمایه شده افزایش یافته است:
 
نتیجه جستجوی چند سایت را ببینید:
 
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Atumj.tums.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Awww.irjo.org
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Abcn.iums.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Ajstnar.iut.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Auijs.ui.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Awww.goums.ac.ir%2Fjournal
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Anmj.umsha.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Ajmums.mazums.ac.ir
 
​حتی سایت های جدید دارای مقالات فارسی با تعداد مقالات کم هم با این روش ثبت می شوند:
 
http://erj.khu.ac.ir/browse.php
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Aerj.khu.ac.ir​خبر مرتبط:

نسخه 2869 تاریخ 1395/2/14 : اصلاح بنیادی در نشانی دهی مقالات و فایل های PDF

با هدف تسهیل نشانی دهی صفحات و فایل های مقالات و افزایش ضریب نمایه سازی مقالات در گوگل اسکالر، نشانی جدیدی برای مقالات تنظیم شد. این نشانی که بر اساس آی دی مقالات عمل می کند و پسوند html یا pdf دارد برای ایجاد نشانی مناسب تر است. نشانی های مستقیم برای جلد و نسخه ها نیز ایجاد شده اند. (البته نشانی های قبلی مقالات همچنان معتبر خواهند بود)

با توجه به اشکال گوگل اسکالر در نمایه سازی مقالات از طریق متاتگها و نشانی مستقیم مقالات،  و نیز ضرورت ارسال نشانی مقالات به صورت PDF، لازم است یکبار نشانی های جدید مقالات خود را با کمک دستیار ثبت مقالات در گوگل اسکالر در این پایگاه ثبت کنید.

نمونه نشانی های جدید را نیز از طریق همین دستیار بررسی کنید.