تغییرات نسخه 0956

تغییرات نسخه 0956

  • نمایش اولیه منوهای مربوط به صفحات سطح دوم اصلاح شد.
  • اشکال مشاهده نشدن آخرین مطالب صفحات سطح دوم در صفحات اصلی برطرف شد.
  • اصلاحاتی در بخش تنظیمات ثبت نام انجام شد.