افزایش تخفیف مشتریان سابق یکتاوب به بیست درصد

با توجه به درخواست های مکرر کاربران و برای رضایت بیشتر مشتریان فعلی شرکت، تخفیف مشتریان از 10 درصد به 20 درصد افزایش می یابد. البته در نظر داشته باشید که این تخفیف فقط درصورت تسهیل کار (عدم درخواست جلسه دمو و تسهیل امور خرید و پرداخت) در نظر گرفته می شود.

دقت کنید:

این تخفیف فقط برای خرید نرم افزار جدید است و قراردادهای پشتیبانی شامل تخفیف نمی شوند.