چند خبر خوب برای یکتاوبی ها : موفقیت های جدید

1- در ماه های اخیر و در استقبال از جشنواره های تخفیف یکتاوب تعداد پایگاه های فعال شرکت به بیش از 800 پایگاه رسیده است.

2- سامانه نشریات دانشگاه خوارزمی که قبلا از یکی از سامانه های پر تبلیغ کشور استفاده می کرد، بعد از جلسات مفصل کارشناسی و مقایسه امکانات، به سامانه یکتاوب ارتقا یافت. همچنین طرح ساماندهی کلیه اطلاعات پژوهشی دانشگاه خوارزمی آغاز شد.

3- سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی قم که قبلا از سامانه OJS استفاده می کرد، به سامانه یکتاوب ارتقا یافت.

4-  کنگره پیشگامان پیشرفت که چند سال با سامانه مدیریت همایش یکتاوب خدمات دهی شده بود، بعد از یک دوره کار کردن با یک سامانه پر تبلیغ دیگر، مجددا به سامانه یکتاوب بازگشت. برای استفاده از این پایگاه و ارسال آثار می توانید به نشانی http://9th.kpip.ir مراجعه نمایید.

5- در جلسات هماهنگی با دانشگاه اصفهان و در راستای تحقق اهداف عالی نشریات، تصمیم های مناسبی برای تداوم روند ارتقای برنامه گرفته شد. از جمله تغییراتی که در برنامه قرار گرفته است می توان به ساده سازی بخش مدیریت برنامه، بررسی و تصحیح متون انگلیسی کلیه بخش ها، آماده سازی بخش مدیریت مقالات به زبان انگلیسی، راه اندازی بخش های ارسال مقاله به ویراستار و صفحه بندی و امکان پیش نمایش تمام نامه ها قبل از ارسال اشاره کرد. امیدواریم طی 6 ماهه ابتدای سال آینده بتوانیم به تدریج این اقدامات را پیاده سازی کنیم.

6- با افزایش قدرت ربات های شرکت، انتقال اطلاعات مقالات به سامانه یکتاوب برای استفاده کنندگان از سامانه های رایج رایگان خواهد بود.

7- سامانه پایش نشریات که امکان گردآوری و تجمیع و یکپارچه سازی و پایش عملکرد نشریات را دارد به زودی به صورت رایگان در دسترس مشتریان یکتاوب قرار خواهد گرفت. این سامانه می تواند همه اطلاعات نشریات و مقالات (حتی پایگاه هایی که از سامانه سایر شرکت ها استفاده می کنند) را به صورت هوشمند و خودکار تجمیع کند.

8- قالب های گرافیکی مدرن برای همه انواع پایگاه ها تقریبا نهایی شده است و تا آخر سال در اختیار پایگاه ها قرار خواهد گرفت. همچنین تغییر قالب همه پایگاه ها به صورت رایگان توسط شرکت انجام خواهد شد.

9- با افزایش امنیت برنامه، مذاکره برای دریافت گواهینامه امنیتی برای برنامه آغاز شده است تا مدیران پایگاه ها با خیال راحت به مدیریت پایگاه بپردازند.

10 - امکانات جدید و کارآمدی برای مدیریت بهتر امور پایگاه ها به برنامه اضافه شده است که فهرست آن در پایگاه شرکت ارایه شده است.

توجه:  جشنواره زمستانه با ۵۰% تخفیف تنها تا انتهای سال ادامه خواهد داشت و از ابتدای سال جدید با افزایش 15 درصدی هزینه ها در خدمت شما خواهیم بود.

خبرهای قبلی را ببینید:

AWT IMAGE ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ : ارتقای امنیت برنامه با همکاری مرکز ماهر
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ : حضور ۱۳ دانشگاه ایرانی در میان ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ : صدرنشینی علوم پزشکی تهران در رتبه بندی وبومتریکس
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۱۰/۵ : آغاز جشنواره زمستانه و تخفیف فوق العاده سامانه های شرکت
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۹/۲۳ : شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری سال 1394
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۸/۱۲ : تغییرات و امکانات جدید برنامه یکتاوب در بروزرسانی آبانماه 1394
AWT IMAGE ۱۳۹۴/۷/۱۷ : زبان فارسی هفدهمین زبان علمی دنیا شد