تغییرات نسخه 0952 تا 0955

تغییرات نسخه 0952

 • نمایش فعالسازی کد کاربری در حالت عادی برداشته شد.
 • بهینه سازی ابزار جستجو در پایگاه و جستجو در مقالات انجام شد.
 • امکان استفاده از اسامی ماه‌های فارسی در ساخت نسخه‌های مجلات فراهم شد.
 • ابزار بازیابی حجمی داده‌های پایگاه به ‌روز رسانی شد.

تغییرات نسخه 0954

 • اصلاحاتی در ابزار تهیه کتاب پایگاه انجام شد.
 • تغییراتی در توابع نمایش صفحات و مطالب ایجاد شد.

تغییرات نسخه 0955

 • اشکال ثبت کردن جمعی کاربران در سیستم با کمک فرم‌های ساده برطرف شد.
 • اشکال ثبت کردن مدیر بخش در سیستم هنگام ایجاد زیربخش جدید برطرف شد.
 • اصلاحاتی در ابزار تنظیم کننده قالب پایگاه انجام شد.
 • امکان مشاهده تصاویر به صورت Thumbnail هنگام افزودن تصاویر در بین مطالب فراهم شد.
 • تنظیمات جدیدی به بخش CV Manager اضافه شد.