اختیاری شدن پرداخت هزینه خدمات جانبی شرکت!

پیرو مذاکره با برخی مشتریان و مسایل و مشکلات مالی دانشگاه ها و نیز برای افزایش رضایت مشتریان، هزینه برخی خدمات شرکت به صورت اختیاری اعلام خواهند شد. به این صورت که ابتدا کارها انجام شده و سپس هزینه خدمات به صورت ایمیل به کارفرما اعلام می شوند. اگر کارفرما امکان پرداخت را داشت و رضایت خود را برای پرداخت کامل هزینه یا بخشی از آن اعلام کرد، فاکتور خدمات برای سازمان ارسال می شود (برای تسریع امور امکان پرداخت اینترنتی هم وجود دارد)
فهرست مواردی که شامل این هزینه اختیاری می شوند عبارتند از:
  • طراحی و نصب قالب گرافیکی عمومی (همراه با تغییر رنگ) : 2 میلیون ریال
  • تغییرات گرافیکی جزیی: 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال
  • جلسات آموزش اضافی در محل شرکت : 500 هزار ریال
  • جرایم مربوط به استفاده نامناسب از سرور و سرویس پست الکترونیک
  • ورود یا انتقال اطلاعات و کارهای اجرایی که وقت کمی می گیرند
  • تغییرات برنامه در راستای برنامه های شرکت و توسعه عمومی برنامه
  • کمک و مشاوره در مورد مسایل فنی، مدیریت سرور و ...
  • سایر مواردی که شرکت امکان صرف نظر کردن از دریافت هزینه را داشته باشد.

برای تغییرات برنامه در حد امکان و فرصت همکاری می شود و معمولا کارها رایگان و سریع انجام می شوند. اما طبیعتا گاهی به دلیل برنامه های از پیش برنامه ریزی شده یا مسایل فنی امکان انجام درخواست ها وجود ندارد.


دقت کنید:

این هزینه ها فقط برای کارهایی اختیاری هستند که با ایمیل مناسب برای شرکت ارسال شوند. ارسال ایمیل های نامناسب (بدون درج موضوع مرتبط یا نشانی سایت و ...) موجب اجباری شدن هزینه خواهد شد.

امیدواریم اختیاری شدن هزینه ها موجب کاهش دقت کاربران در بررسی اسناد یا ارسال درخواست ها نشود تا بتوانیم این روش را ادامه دهیم.