خدمات نمایه‌سازی

شعار یکتاوب، "حرفه‌ای‌سازی سیستم اجرایی و ارتقای سیستم علمی نشریات" براساس استانداردهای روز اخلاق نشر حرفه‌ای است که پیامد تحقق این دو مهم، همانا ورود به نمایه‌های معتبر است. شرکت یکتاوب خدمات نمایه‌سازی در نمایه‌های معتبر بین‌المللی را با کمترین قیمت به نشریات فارسی‌زبان و انگلیسی‌زبان در هر حوزه موضوعی ارایه می‌نماید.


نمایه‌های غیرکیفی

هزینه ورود به نمایه‌های غیرکیفی همچون EBSCO، Index Copernicus، Google Scholar، Chemical Abstract، CABI، CINAHL، EMRO، DOAJ و ... بین ۲۵ تا ۱۰۰میلیون ریال برای هر نمایه است که بعد از بررسی هر نشریه امکان آن به اطلاع مسئولان نشریه خواهد رسید. 

نمایه‌های کیفی

ورود به نمایه‌های کیفی همچون Scopus، ISI و PubMed شرایط ویژه‌ای دارد که با بررسی وضعیت نشریه تعیین می‌شود. مواردی که برای نمایه‌سازی در هر نمایه ضروری است به شرح زیر است. وضعیت کیفی نشریه تعیین می‌کند که خدمات زیر باید برای چند شماره نشریه اعمال شوند تا نشریه به کیفیت لازم برای درخواست ورود به نمایه برسد.


نمایه‌سازی نشریه در Scopus و ISI

الف) کارگاه آموزشی نمایه‌سازی (۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

ب) کارگاه آموزشی اخلاق نگارش و نشر (۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

پ) کارگاه آموزشی ویراستاری مقاله (۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

ت) کارگاه آموزشی داوری تخصصی و متدولوژیک (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

ح) پیاده‌سازی "استاندارد اجرایی نشریات آکادمیک ایران" در نشریه شامل نظارت دایم بر روند اجرایی نشریه و خروجی مقالات هر شماره (سال اول ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال؛ سال‌های بعد: هر سال ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

خ) واردکردن نشریه به کمیته اخلاق نشر (COPE) (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

د) تهیه چکیده گسترده انگلیسی (انتخاب بخش‌های لازم برای ترجمه از تمام‌متن فارسی، ترجمه بخش‌های منتخب، واردکردن اطلاعات مقاله و نویسندگان به صفحه مربوطه، کنترل کلیدواژه‌ها و درج لینک به MeSH، کنترل منابع و درج لینک به آدرس منبع) برای هر مقاله (هر مقاله ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

ر) نظارت بر کیفیت ویرایش و صفحه‌آرایی مقالات نشریه فارسی و ارایه بازخورد به ویراستاران (هر شماره ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

به جای سه بند "پ"، "ت" و "ر" نشریات می‌توانند دو بند زیر را درخواست نمایند:

- ویرایش، آماده‌سازی و صفحه‌بندی هر مقاله (شامل ۱- اصلاح عنوان، فرمت نام نویسندگان و وابستگی‌ها؛ ۲- ویرایش و اصلاح ادبی چکیده فارسی و انگلیسی؛ ۳- ویرایش و اصلاح ادبی متن مقاله؛ ۴- ویرایش و اصلاح جداول و نمودارها براساس فرمت نشریه؛ ۵- اصلاح و بازنویسی منابع؛ ۶- انطباق کلی مقاله با منطق نگارش مقالات پژوهشی؛ ۷- صفحه‌بندی) براساس فرمت موسسه (هر مقاله فارسی ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ریال؛ هر مقاله انگلیسی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

- یک داوری ساختاری و متدولوژیک برای هر مقاله توسط موسسه (هر داوری ۴.۵۰۰.۰۰۰ریال)

نمایه‌سازی نشریه انگلیسی در PMC

الف) واردکردن نشریه به کمیته اخلاق نشر (COPE) (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)

ب) تهیه فرمت نرم‌افزاری xmlتمام‌متن (هر مقاله ۸.۵۰۰.۰۰۰ریال)

 

برای مشاوره و آگاهی از هزینه خدمات اجرایی و نمایه‌سازی شرکت یکتاوب با ایمیل yektamaggmail.com مکاتبه نمایید.
شماره‌های تماس دپارتمان خدمات اجرایی و نمایه‌سازی یکتاوب: ۸۰ و ۰۲۱۶۶۱۷۷۱۶۸
مدیر دپارتمان: آقای دکتر باستین (۰۹۱۲۲۳۴۳۰۵۷)