تغییرات نسخه 0948

تغییرات نسخه 0948

  • اشکالات مربوط به گزارش‌گیری از فرم‌های پویا برطرف شد.
  • امکان مشاهده تمام فرم‌های پر شده توسط هر یک از کاربران به برنامه اضافه شد.
  • امنیت مشاهده، چاپ و ارسال به دوستان درباره مطالب منحصر شده به گروه‌های کاربری ویژه تقویت شد.
  • امکان تصحیح ساختار فایل‌های EP_TXT در بخش تنظیم خودکار اضافه شد.