نحوه پشتیبانی فنی و آموزشی

شرایط پشتیبانی در کلیه قراردادهای شرکت درج شده اند:

 

پشتیبانی فنی:

مجری متعهد میگردد فضای لازم برای راه اندازی پایگاه، حداکثر به میزان 1000 مگابایت برای مدت یکسال را به عنوان فضای ذخیره دادههای پایگاه (وب، ایمیل و برنامههای مربوطه) با پهنای باند 4 گیگابایت در ماه فراهم نماید. سرعت کارکرد مناسب سرویسدهنده و میزان UpTime بیش از 99 درصد تضمین میگردد. همچنین ابزار Cpanel برای مدیریت ابزارها و پروندههای پایگاه از قبیل آمارگیری، مدیریت پست الکترونیک و پایگاه دادهها در اختیار کارفرما قرار داده میشود. بعد از یکسال کارفرما موظف به تامین هزینههای مربوط به نام قلمرو و سرور یا تدارک سرویسدهندهای با مشخصات مناسب برای نصب برنامه میباشد.

از کلیه بانک های اطلاعاتی سرورهای تحت پوشش یکتاوب هر روز به صورت کامل پشتیبان (Backup) تهیه می شود. همچنین تمام فایل های مرتبط هر هفته روی همان سرور پشتیبان گیری می شوند. برای اطمینان از حفظ و بازیابی داده ها، تمام فایل ها و بانک های اطلاعاتی هر دو ماه یکبار در هارد پشتیبان شرکت بایگانی می شوند.

اگر سایت شما روی سرورهای یکتاوب نصب شده باشد، در صورت نیاز و با هماهنگی قبلی می توانید از طریق سی پانل backup مورد نظر را تهیه و دریافت کنید. همچنین می توانید با پرداخت هزینه رایت و پیک یا پست (25 هزار ریال) برای دریافت فایل های backup به صورت DVD اقدام نمایید. فایل های پشتیبان مذکور به صورت استاندارد CPanel و با پسوند tar.gz تهیه می شوند که با winrar یا 7zip قابل استخراج هستند.

 

در صورت عدم استفاده از سرور یکتاوب، مسولیت تهیه سرور و حفظ امنیت و سازگاری آن با برنامه (سرور Apache، برنامه PHP و بانک اطلاعاتی MySQL و نیز برنامه Zend Optimizer یا Ioncube Loader) بر عهده کارفرما خواهد بود. اما در صورت نیاز به خدمات شرکت برای نصب یا پشتیبانی از سرور اختصاصی خود می توانید اسناد مربوطه را در نشانی زیر بررسی کرده و برای عقد قرارداد اقدام نمایید:

serv.yektaweb.com

 

پشتیبانی و خدمات آموزشی:

  • آموزش اجزای برنامه به رابط معرفی شده از سوی کارفرما
  • توضیح: برای آموزش فرد رابط باید به نرمافزار MS WORD و نیز اصول اینترنت (مثل کار با ایمیل) تسلط کافی داشته باشد. آموزش طی یک یا حداکثر دو جلسه حضوری در تهران برگزار خواهد شد و  هزینه سفر و اسکان برای برگزاری جلسات آموزشی در شهرستانها یا سفر رابط به تهران بر عهده کارفرما خواهد بود. )
  • ارایه مستندات و راهنمای کار با برنامه به صورت لوح فشرده
  • رفع اشکالات مطرح شده در هنگام آموزش یا کار با برنامه مدیریتی طی مدت پشتیبانی ( به صورت ارسال از طریق سامانه رفع اشکال شرکت بر روی سایت www.yektaweb.com یا به صورت مکاتبه از طریق پست الکترونیک یا در صورت حل نشدن مشکل از طریق تلفن)
  • بخش پشتیبانی شرکت موظف است بعد از دریافت اطلاعات کامل در مورد اشکال یا درخواست خریدار، تاریخ پاسخگویی یا رفع اشکال را ظرف 24 ساعت به کارفرما اعلام نماید. بخش توسعه به طور مداوم در حال بهبود و ارتقای امکانات برنامه می باشد. اما پشتیبانی به طور رسمی شامل ارتقای امکانات برنامه نبوده و فقط شامل رفع اشکالاتی خواهد بود که در عملکرد عادی برنامه اختلال ایجاد کنند.

 

بخش سوم: پشتیبانی سال های آینده:

طبق شرایط عرف قراردادهای نرم افزار، بعد از سپری شدن دوره پشتیبانی رایگان اولیه (یکسال)، قراردادی سالیانه با هزینه 20 درصد قیمت روز نرم افزار برای پشتیبانی هر سایت به کارفرما پیشنهاد خواهد شد. پشتیبانی شامل رفع اشکالات نرم افزاری، ارایه قابلیت ها و امکانات جدید برنامه، آموزش مجدد برای هر سایت و رفع اشکالات آموزشی خواهد بود.